Nowe konto Powrót

Aby założyć nowe konto, należy skonaktować się z operatorem DataOffice przy pomocy poczty elektronicznej na adres: biuro@dataoffice.com.pl Należy podać następujące dane:

  • nazwa firmy
  • imię i nazwisko reprezentanta
  • dane teleadresowe
  • telefon kontaktowy
  • adres e-mail (będzie loginem do sklepu)

Należy również dołączyć skany następujących dokumentów:

  • dokumenty rejestracyjne firmy (KRS lub EDG)
  • potwierdzenie nadania numeru REGON
  • potwierdzenie nadania numeru NIP

Po weryfikacji danych otrzymacie Państwo potwierdzenie założenia konta wraz z hasłem. Potwierdzenie zostanie wysłane drogą elektroniczną.